Skal det være højere ?

Spiller du harmonika/torader og har problemer med at trænge igennem - så er et indbygget mikrofonsystem måske løsningen !

Igennem de sidste år har bl.a. Thomas Koppel - Ale Møller - Carl Erik Lundgaard Jensen - Joe Deraine - Esben Just - anskaffet et harmonika-mikrofonsystem fra speltron.dk. Systemet består af 12 mikrofoner (5 i en torader) - og en mixer som indbygges i harmonikaen samt en gulvboks med strømforsyning og forstærker til at drive lange kabler. Indbygningen foretages af os for at sikre bedst muligt resultat.

Torben og Joe Derran diskuterer en detalje i Joes harmonika
Torben og Joe Derran mødes over harmonikaen på Tønder Festivallen 1998


Mikrofonsystemerne fra speltronik.dk er udviklet i et samarbejde mellem en harmonikabygger/spiller (Torben Ejersbo) og en elektronikmand (Søren Ploug) - den grundlæggende filosofi i designet er optimal lydgengivelse, størst mulig fleksibilitet i spillesituationen og mindst muligt indgreb/ombygning af instrumentet. Prisen på systemet har vi tillagt mindre betydning - man kan udmærket få forstærket sin harmonika for en lavere pris end med vort system !

Et system til en harmonika består af i alt 12 mikrofoner - med hver sin egen forforstærker - anbragt inde i harmonikaen - 4 i bassen og 8 i diskanten. I Diatoniske harmonikaer - indbygges ialt 5 mikrofoner (2 i bas og 3 i diskant) Signalerne fra mikrofonerne mixes i en mixer som også indbygges i harmonikaen. Disse signaler føres via et kabel til en "gulvboks" som indeholder strømforsyning og forstærkere til drivning af lange kabler. Ud af gulvboksen kommer der to elektronisk balancerede signaler : et bassignal og et diskantsignal.

Signalniveauet er temmelig afhængig af spillestyrken og den aktuelle harmonika - men ligger i størrelsesorden 50 -100 mV (= milli Volt). Systemet er udstyret med et headroom på ca. 30 dB - og S/N-forholdet (= signal-støjforholdet) er i størrelsesorden 70-90 dB. Forvrængningen er mindre end 0,1 % (THD+N) ved nominelt niveau (= 50 mV output). Strømforbruget er ca. 1 Watt fra den lille medleverede strømforsyning.

Som en konsekvens af den grundliggende designfilosofi må man acceptere en temmelig tidskrævende indbygning i instrumentet - normalt tager det 6-8 timer at indbygge et system. Alle elektriske forbindelser er etableret ved lodning, idet dette giver langt bedre pålidelighed end selv de bedste stik.

Gulvboksen er forsynet med XLR-stik og i harmonikaen bruges et tilsvarende - kablet mellem harmonika og gulvboks er normalt 5 meter, men systemet kan leveres med vilkårlig kabellængde (op til 20 m) - og selvfølgelig af bedste kvalitet.

Vore mikrofonsystemer kan ikke udrette mirakler !! De kan ikke få en dårlig harmonika til at lyde som en drøm - i bedste fald kan de medvirke til en "neutral" forstærkning af lyden !! Efter vores overbevisning kan INTET mikrofonsystem overgå den akustiske lyd fra et instrument, men kun (via et godt PA-anlæg) medvirke til en større spillestyrke.

Torben forklarer om instrumentets mysterier (Tønder 1999)
Torben sammen med en kunde på vor stand på TønderFestivallen 1999

Januar 2016: Ny generation af harmonika-mikrofon-systemer

Efter mange år med harmonikamikrofonsystemet "sonus.dk" har jeg udviklet et nyt koncept baseret på de mange erfaringer Torben Ejersbo og jeg har gjort igennem mere end 25 år. Du kan læse mere om det nye system her :2sonus.com


retur til hovedsiden